Dijital Gazeteciliğe Giriş: Bu modül ile katılımcılar internet ortamında gelişen gazetecilik pratikleri, bilgi toplama yöntemleri ve araçları, veri gazeteciliği ve araçları, dijital ortamda haber üretme ve yaygınlaştırma araçları ve mobil gazetecilik hakkında bilgi sahibi olacaklar