Amaç

Basın Evi Gönüllülük Programı kapsamında hazırlanan Gönüllülük Eğitim Modülü ifade özgürlüğüne katkıda bulunmak için genç iletişimcilere gönüllülük, katılım ve gönüllü hakları konularında bilgi vermeyi amaçlarken, Gönüllülerle İş Birliği Modülü ise medya alanındaki aktörlere gönüllülerle iş birliği konusunda bilgi vermeyi amaçlıyor. 

Hedef
Basın Evi Gönüllülük Programı kapsamında hazırlanan bu eğitim programı ile medya aktörlerinin gönüllülük çalışmaları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi, genç iletişimcilerin de medya aktörlerinin faaliyetlerine katılarak deneyim kazanması ve aktörlerle iş birliği kurması hedefleniyor.

Metodoloji
Asenkron

Modül Sayısı
1. Modül: Genç İletişimciler için Gönüllülük Eğitimi 
2. Modül: Medya Aktörleri için Gönüllülerle İş Birliği

Temel Araçlar
Moodle

Eğitimin Yaklaşık Süresi
Toplam 2 saatten oluşan 12 video