Amaç

Genç gazetecilerin, gazetecilerin yargılandıkları dava süreçlerinde hukukun üstünlüğü ve insan hakları çerçevesinde izleme ve raporlama becerilerini artırmaktır.

Hedefler

  • Genç gazetecilerin insan hakları, basın özgürlüğü konularında ulusal ve uluslararası mevzuat ve politika dokümanları, anlaşmalar konusunda farkındalıklarını artırmak,
  • Genç gazetecilerin İzleme, Gözlemleme, Belgeleme ve Raporlama (Haberleştirme) konularında teknik ve teorik altyapılarını geliştirmek,
  • Türkiye’de gazetecilik mesleğinin bir davaya konu olması sürecinde yaşanan dava süreçlerinin, ulusal ve uluslararası mevzuat ve hukuk ilkeleri çerçevesinde kısa analizini genç gazetecilere aktarabilmektir.

Metodoloji

Asenkron

Temel Araçlar

Moodle

Eğitimin Yaklaşık Süresi

Toplam 103 dakikadan oluşan 5 Video