Amaç: Bu modül ile katılımlar gazeteciler için farklı kaynak geliştirme yöntemleri, medya alanında ne gibi çalışmaların desteklendiği, etkin kaynak geliştirme stratejisinin nasıl hazırlanacağı, dijital kaynak geliştirmedeki iyi örnekleri ve finansal destek programlarına başvuru için gerekli olan hazırlıklar konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bu modül altındaki eğitimler için, henüz sertifika düzenlenmemiştir.