Amaç

Eğitim programı; gazetecilerin, gazetecilik ve savunuculuk faaliyetleri için sosyal medyayı daha etkin kullanmalarını sağlamayı, strateji yöntemleri ve bu alandaki yardımcı araçlar   hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Hedefler

Eğitim kapsamında, farklı sosyal medya platformlarının ve bu platformlara yönelik araçların etkin ve pratik kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Eğitim programını tamamlayan gazetecilerin; sosyal medyada topluluk oluşturma, hedef kitle belirleme, risk ve başarı analizi yapma konularında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Metodoloji

Asenkron

Temel Araçlar

Moodle

Eğitimin Yaklaşık Süresi

Toplam 1 saaten oluşan 9 Video