Amaç
Gazetecilere sosyal medya platformlarında kullanılan canlı yayın araçlarının, her platforma özel canlı yayın özellikleriyle uygulamalı olarak anlatılması ve örneklerle pekiştirilmesi. Gazetecilerin, dijital canlı yayın araçlarının kullanımıyla ilgili becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması.
Hedefler
Eğitimin sonunda eğitime katılan gazeteciler, güncel sosyal medya canlı yayın platformları ve bunların kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaktır. Gazetecilerin en az bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapmasını sağlamak hedeflenmektedir. Eğitim ayrıca, üretilen haberin istenen hedef kitleye ulaştırılması için uygun mecranın belirlenmesi ve haberin yaygınlaştırılması konularında yol gösterici olacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılar, dijitalde hangi mecralarda, hangi teknikleri kullanarak, hangi içeriklerle, nasıl canlı yayın gerçekleştirileceğine dair püf noktalarını Türkiye’den ve Dünya’dan örnekleri inceleyerek, teknik açıklamalarla sürecin içine girerek, kendi canlı yayınlarını yapmayı öğrenecekler.

Metodoloji

Karma E-Öğrenme Uygulaması

Modül Sayısı

4 Modül (2 Zoom toplantısı)

Temel Araçlar

Zoom, Moodle, Mentimeter

Eğitimin Yaklaşık Süresi

3 saat

Amaç

Gazetecilere sosyal medya platformlarında kullanılan canlı yayın araçlarının, her platforma özel canlı

yayın özellikleriyle uygulamalı olarak anlatılması ve örneklerle pekiştirilmesi. Gazetecilerin, dijital canlı

yayın araçlarının kullanımıyla ilgili becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması.

Hedefler

Eğitimin sonunda eğitime katılan gazeteciler, güncel sosyal medya canlı yayın platformları ve bunların

kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaktır. Gazetecilerin en az bir sosyal medya platformunda canlı yayın

yapmasını sağlamak hedeflenmektedir. Eğitim ayrıca, üretilen haberin istenen hedef kitleye ulaştırılması

için uygun mecranın belirlenmesi ve haberin yaygınlaştırılması konularında yol gösterici olacaktır. Eğitim

sonrasında katılımcılar, dijitalde hangi mecralarda, hangi teknikleri kullanarak, hangi içeriklerle, nasıl canlı

yayın gerçekleştirileceğine dair püf noktalarını Türkiye’den ve Dünya’dan örnekleri inceleyerek, teknik

açıklamalarla sürecin içine girerek, kendi canlı yayınlarını yapmayı öğrenecekler.