Dijital Gazeteciliğe Giriş: Bu modül ile katılımcılar internet ortamında gelişen gazetecilik pratikleri, bilgi toplama yöntemleri ve araçları, veri gazeteciliği ve araçları, dijital ortamda haber üretme ve yaygınlaştırma araçları ve mobil gazetecilik hakkında bilgi sahibi olacaklar


 
 
Amaç
Gazetecilerin dijital medyayı daha iyi kavramalarını, geleneksel medya ile arasındaki farkları anlamalarını sağlamak ve dijital araçları daha etkin kullanmaları konusunda farkındalık oluşturmak. Dijital araçları kullanma becerilerini arttırmak için yol haritası sunmak.

Hedefler
İnternet sonrası dönemde gazeteciliğin değişen halleri ile ilgili fikir sahibi olmak, İnternetten güvenilir bilgi toplayabilmek,Dijital araçları kullanarak internete yönelik içerikler hazırlayabilmek, Web sitesi, e-posta ve sosyal ağları etkin kullanarak bilgiyi yayabilmek.

Metodoloji
Karma E-Öğrenme Uygulaması (Senkron ve Asenkron)

Modül Sayısı
5 Modül (2 Senkron, 3 Asenkron)

Temel Araçlar
Zoom, Moodle, Mentimeter

Eğitimin Yaklaşık Süresi
3 saat video 3 saat video konferans olmak üzere 6 Saat