Amaç

Gazetecilerin dijital medyayı daha iyi kavramalarını, geleneksel medya ile arasındaki farkları

anlamalarını sağlamak ve dijital araçları daha etkin kullanmaları konusunda farkındalık

oluşturmaktır.Eğitim, katılımcılara dijital araçları kullanma becerilerini arttırmak için yol haritası

sunacaktır.

Hedefler

Eğitimin hedefleri, katılımcıları internet sonrası dönemde gazeteciliğin değişen halleri ile ilgili

fikir sahibi yapmak, katılımcıların internetten güvenilir bilgi toplayabilmeleri ve dijital araçları

kullanarak internete yönelik içerikler hazırlayabilmeleri konusunda bilgi ve beceri sahibi

yapabilmektir.

Eğitimde öğrenilen bilgilerle gazetecilerin en az bir haber üretmesi beklenmektedir. Eğitim

sonrasında katılımcılar, Dijital Haber Takibi Araç ve Yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Metodoloji

Asenkron

Temel Araçlar

Moodle

Eğitimin Yaklaşık Süresi

Toplam 1 saaten oluşan 10 Video